образование

 • 61образование — kūrimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. design; development; generation vok. Erzeugung, f rus. образование, n; создание, n pranc. génération, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 62образование — susidarymas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. formation; production vok. Bildung, f; Erzeugung, f rus. возникновение, n; образование, n; рождение, n pranc. création, f; formation, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 63образование — formacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Taksonominis fitocenozių vienetas (pvz., pušynai (Pineta), eglynai (Piceta), ąžuolynai (Querceta), beržynai (Betuleta), drebulynai (Fremuleta). atitikmenys: angl. formation vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 64образование — formacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tam tikra gamtinių vienetų (bendrijų, ekosistemų) pakopa, vystymosi stadija. atitikmenys: angl. formation vok. Formation, f rus. образование, n; формация, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 65образование — formacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Uolienų kompleksas, tam tikromis tektoninėmis sąlygomis susidaręs dideliame plote per vieną ilgą geologinį laikotarpį. atitikmenys: angl. formation vok. Formation, f rus. образование …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 66образование — lavinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Fizinių, psichinių, praktinių mokėjimų ir sugebėjimų plėtojimas ir tobulinimas. Pagrindinės lavinimo funkcijos: 1) mokėjimų ir įgūdžių mąstyti ir veikti plėtojimas; 2) intelektinių ir praktinių… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 67образование — lavinimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinių, psichinių, praktinių mokėjimų ir gebėjimų plėtojimas, tobulinimas; viena iš pagrindinių žmogaus ugdymo funkcijų. atitikmenys: angl. education; training vok. Ausbildung, f;… …

  Sporto terminų žodynas

 • 68образование — lavinimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lavinamąją funkciją atliekantis mokymas – žinių perteikimas, mokėjimų ir įgūdžių skiepijimas, fizinės ir dvasinės prigimties galių ugdymas. atitikmenys: angl. education; training vok …

  Sporto terminų žodynas

 • 69образование — mokslas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Empiriškai ir teoriškai patikrintų, pagrįstų žinių sistema apie kurią nors tikrovės sritį ar Visatą (pvz., gamtos mokslas). atitikmenys: angl. science; studies vok. Schulung, f; Studium …

  Sporto terminų žodynas

 • 70образование — mokslas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Išsilavinimas, išsimokslinimas. atitikmenys: angl. science; studies vok. Schulung, f; Studium, n; Wissenschaft, f rus. наука; образование; учение …

  Sporto terminų žodynas